Ekonomiska Samfundet

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894. Föreningens ändamål har sedan dessöreningens ändamål har sedan dess varit att befrämja... LÄS MERA

Möte 10.5.2016 kl. 17

Ekonomiska Samfundetsmedlemmar kallas till ordinarie medlemsmöte tisdagen den 10 maj kl. 17 i Futurum-salen i Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Fazers koncernchef Christoph Vitzthum håller ett anförande under rubriken: INVANDRINGEN - ETT PROBLEM ELLER EN MÖJLIGHET FÖR NÄRINGSLIVET... LÄS MERA

Referat från föregående möte

Här hittar ni referat från Ekonomiska Samfundets medlemsmöten. Referaten ger de medlemmar som inte kunnat delta vid medlemsmötet en möjlighet att postumt ta del av innehållet. Till den del föredragshållaren gett sitt godkännande publiceras också föreläsningsmaterialet... LÄS MERA