Ekonomiska Samfundet

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894. Föreningens ändamål har sedan dessöreningens ändamål har sedan dess varit att befrämja... LÄS MERA

Möte 22.9.2016 kl. 17

Ekonomiska Samfundets medlemmar välkomnas till ett gemensamt medlemsmöte med Juridiska Föreningen i Finland torsdagen den 22 september kl. 17 i festsalen i Svenska Handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors.

Chefsekonom Heidi Schauman, ekonomie doktor Harry Salonaho och advokat Max Lindholm debatterar den arbetsrättsliga regleringen och sysselsättningeni en paneldiskussion medprofessor Niklas Bruun... LÄS MERA

Referat från föregående möte

Här hittar ni referat från Ekonomiska Samfundets medlemsmöten. Referaten ger de medlemmar som inte kunnat delta vid medlemsmötet en möjlighet att postumt ta del av innehållet. Till den del föredragshållaren gett sitt godkännande publiceras också föreläsningsmaterialet... LÄS MERA