Ekonomiska Samfundet

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894. Föreningens ändamål har sedan dessöreningens ändamål har sedan dess varit att befrämja... LÄS MERA

Aktuellt medlemsmöte

Ekonomiska Samfundets medlemmar kallas till höstens första medlemsmöte tisdagen den 23 september 2014 kl. 17 i Restaurang Puros auditorium i Elhuset, ingång från Runebergsgatan 1A. OBS! Mötet hålls alltså inte på Hanken!.. LÄS MERA

Referat från möte

Som en nyhet från hösten 2013 publicerar Ekonomiska Samfundet referat från sina medlemsmöten på hemsidan. Referaten ger de medlemmar som inte... LÄS MERA