Ekonomiska Samfundet

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894. Föreningens ändamål har sedan dessöreningens ändamål har sedan dess varit att befrämja... LÄS MERA

Årsmöte 18.2.2016 kl. 17

Ekonomiska Samfundets medlemmar kallas till årsmöte torsdagen den 18 februari 2016 kl. 17 på Svenska handelshögskolan. Årsmötet inleds med stadgeenliga ärenden. Efter årsmötet ca kl. 18:00 diskuteras temat "Den svåra konsten att göra ekonomisk politik" med riksdagsman Juhana Vartiainen som årsmötestalare.... LÄS MERA

Referat från föregående möte

Här hittar ni referat från Ekonomiska Samfundets medlemsmöten. Referaten ger de medlemmar som inte kunnat delta vid medlemsmötet en möjlighet att postumt ta del av innehållet. Till den del föredragshållaren gett sitt godkännande publiceras också föreläsningsmaterialet... LÄS MERA