Ekonomiska Samfundet

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894. Föreningens ändamål har sedan dessöreningens ändamål har sedan dess varit att befrämja... LÄS MERA

Nästa möte: 21.5.2015: Immaterialrätt

Ekonomiska Samfundets medlemmar kallas till medlemsmöte torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18 på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors. Det slutliga programmet och innehållet fastställs senare. Mera information följer inom kommande veckorna!... LÄS MERA

Referat från föregående möte

Här hittar ni referat från Ekonomiska Samfundets medlemsmöten. Referaten ger de medlemmar som inte kunnat delta vid medlemsmötet en möjlighet att postumt ta del av innehållet. Till den del föredragshållaren gett sitt godkännande publiceras också föreläsningsmaterialet... LÄS MERA