Årsmöte 2020

Årsmöteskallelse

Ekonomiska Samfundets medlemmar kallas till årsmöte tisdagen den 3 mars 2020 kl. 16.00 i Svenska Handelshögskolans festsal, Arkadiagatan 22, Helsingfors. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vänligen observera att mötet inte ordnas i enlighet med stadgarna, dvs. inom februari månad. Om du har frågor eller invändningar, vänligen ta kontakt med ordförande Ari Kaaro, ari.kaaro@seligson.fi.

Efter årsmötet, kl. 17.00 fortsätter kvällen med presentationer och diskussion gällande Klimatförändringen och Finlands Ekonomi. Läs mer om det här.