Björn Sundell kallad till hedersledamot

Ekonomiska Samfundets årsmöte har den 23.2.2021 kallat Björn Sundell till hedersledamot. 

Björn Sundell är fri publicist och omvärldsanalytiker med en lång karriär som ekonomijournalist och informationschef. Under åren 2015-2016 var Sundell ordförande för samfundets styrelse och chefredaktör för Ekonomiska samfundets tidskrift. 

Enligt stadgarna kan Ekonomiska samfundet på förslag av styrelsen till hedersledamot ”kalla därav förjänt person”. Björn Sundell har under åren gjort betydande insatser inom samfundet bland annat genom förnyelsen av Ekonomiska samfundets tidskrift 2015. Han är en skicklig organisatör av programkvällar och en populär debattledare.

Sundell har som ledarskribent och senare kolumnist på Hufvudstadsbladet gjort sig känd som en skicklig skribent med analytisk skärpa och stor integritet.

Sundell har också gjort betydande samhälleliga insatser bland annat som utredningsansvarig på Tankesmedjan Magma.

Vi vill i och med detta tacka Björn för det stora arbete han gjort för vår förening, och vi hoppas att han gärna vill fortsätta med det!