COVID-19 -situationen ur en småföretagares synvinkel

Oskar von Wendt

Grundare och vd vid Magee, ett branding- och marknadsföringsföretag grundat 2018, verksamhet främst i Åbo och huvudstadsregionen. Mer information: www.magee.fi

Det är uppenbart att det rådande läget påverkar oss alla, både direkt och indirekt. Vissa drabbas hårdare än andra, men generellt kan man vara överens om att framtidsutsikterna är mycket sämre än vad de var bara ett par månader sedan. Ur ett marknadsföringsföretags perspektiv ser man många dimensioner i och med att man har en inblick i både kundföretagets och dess slutkunders situation.

Distansarbete i praktiken

I vår bransch är det relativt vanligt med distansarbete även under normala omständigheter, men när det blir standarden skapas en del påfrestningar, speciellt för dem som t.ex har barnen hemma i och med stängningen av skolor. Det konkreta arbete vi gör är i slutändan nästan alltid digitalt, vilket innebär att justeringen till läget har lyckats relativt bra. Den mest betydande utmaningen är alla typer av kundkommunikation som givetvis sköts på distans. Här märker man tydligt hur vissa interaktioner är mångfaldigt enklare och smidigare när de sköts via fysiskt möte.

Vi gör det som verkar vara standarden för de som har möjlighet till det: Jobba hemifrån, punkt slut. Vi strävar ändå till att inte förhindra samarbetet mellan människor, utan vi har byggt upp en praxis att man får och skall bjuda in folk till videomöten när man behöver feedback eller kommentarer.

I kundkommunikationen får man även insyn i läget och dess påverkan. Visitkort och marknadsföringsmaterial för mässor behövs inte alls. Kunder i olika branscher är i olika lägen, från fullskalig panik till nya tillväxtmöjligheter.

Marknadsföring fungerar inte?

Faktum är att undantagstillståndet leder till att människor har betydligt mer skärmtid än innan. Avsaknaden av restaurangbesök, teaterföreställningar och fotbollsmatcher håller oss hemma framför datorn eller med telefonen i handen. Detta är vad en stor del byråer i marknadsföringsbranschen nu använder som säljargument. För en betydande del företag finns det inget att marknadsföra. Bland andra restauranger och evenemangsarrangörer driver främst affärsverksamhet som inte existerar utan människors fysiska närvaro. Först behöver man utveckla verksamheten så att den överhuvudtaget fungerar i dagens läge.

De senaste veckorna har det skapats hundratals nya nätbutiker, och hemleverans har massiv efterfrågan. COVID-19 har blivit digitaliseringens stora drivkraft. Därmed har läget också skapat tillväxtpotential för oss.

Helhetsbilden A och O

I vårt arbete fokuserar vi på att skapa en detaljrik bild av kundens verksamhet, konkurrenter och marknad. En stor del av arbetet kretsar runt att bygga upp en strategi för företaget eller varumärket, som sedan fungerar som en slags identitet och röd tråd i all kommunikation. I dagsläget behöver våra kunder allt snabbare genomförande av detta för att effektivt kunna lansera sin nya eller justerade verksamhet genom nya kanaler.

Förväntningarna för de tjänster vi erbjuder har i många fall ändrats. Nu behövs åtgärder som snabbt leder till resultat, dvs. maximalt snabb avkastning på varje investerad euro.

Den konkreta finansiella påverkan på oss lär vi se inom de kommande månaderna. Våra företagskunder är en mellanhand mellan vår verksamhet och krisen. I samma kedja är vi ytterligare en mellanhand till leverantörer, t.ex tryckerier vars beställningar redan har störtdykt. Starkt samarbete och stöd på både lokal och nationell nivå behövs för att minimera effekten på landets och regionens ekonomi.

Om skribenten

Oskar von Wendt

Grundare och vd vid Magee, ett branding- och marknadsföringsföretag grundat 2018, verksamhet främst i Åbo och huvudstadsregionen. Mer information: www.magee.fi