Gratulationer till nydisputerad styrelsemedlem!

Ekonomiska Samfundets styrelsemedlem Richard Brander har idag 12.4 disputerat. Branders avhandling ”Finland och den tidiga västintegrationen: Hjalmar J. Procopé och Europarörelsen 1948-1954” behandlar den finländska utrikespolitiken under den givna tidsperioden och belyser framför allt dess begränsningar och hur de, genom Procopé, kringgicks. Till skillnad från tidigare forskning inom ämnet betonar Brander hur en enskild aktör kunde åstadkomma stora politiska bedrifter, utanför det officiella spelet.

Disputationsakten skedde inför en fullsatt sal och opponenten var mycket positiv. Vi från Ekonomiska Samfundets sida tackar för ett intressant perspektiv på efterkrigstidens Finland och gratulerar den nyblivna doktorn till en väl genomförd disputation!

 

I dagens Hufvudstadsblad (12.4) finns en artikel om avhandlingen i fråga.

Avhandligen i sin helhet finns att läsa här.