Ekonomiska Samfundet 125 år – inbjudan till Finlands Bank

INBJUDAN TILL FINLANDS BANK

Direktionens vice ordförande Marja Nykänen inbjuder det 125-åriga Ekonomiska samfundets medlemmar till ett besök på Finlands Bank tisdagen den 17 september klockan 17.  Marja Nykänen håller ett föredrag under rubriken ”Om de ekonomiska utsikterna och finansiell stabilitet i Europa och Finland”. Därtill granskar forskningsrådgivare Mikael Juselius frågeställningen ”Varför är räntorna så låga?” Efter programmet serveras en vinbuffé.

Vänligen anmäl er senast den 10 september till verksamhetskoordinator Ellen Sahlström, företrädesvis per epost till ellen.sahlstrom@ekonomiskasamfundet.fi, annars per telefon till 0440960157. Tillställningen har ett maximalt deltagarantal på 80 personer.