Kallelse till årsmöte

Ekonomiska Samfundets medlemmar kallas till årsmöte tisdagen den 23 februari 2021 kl. 18.00. Mötet ordnas i Epicenter, Mikaelsgatan 9. 

Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt en stadgeförändring. Stadgeförändringen gäller i huvudsak en förlängning av den tid under vilken årsmötet får ordnas. Förslaget till nya stadgar finns att bekanta sig med här.

På grund av pandemin rekommenderas att samfundets medlemmar deltar på distans. Mötet ordnas via Zoom och hittas här: https://zoom.us/j/92311987380. Vänligen se till att ni ansluter er till mötet med ert eget namn.

Till skillnad från tidigare år ordnas inget annat program i samband med mötet, inte heller traktering erbjuds.