MEDLEMSMÖTE 16.5: EKONOMISK ANALYS AV KRIG OCH FRED

MEDLEMSMÖTE 16.5: EKONOMISK ANALYS AV KRIG OCH FRED

Välkommen till Ekonomiska Samfundets medlemsmöte 16.5.2023

Ekonomie doktor Torsten Santavirta, expert på mikroekonomi och policyrelevanta frågor, håller ett föredrag under rubriken ”Ekonomisk analys av krig och fred” och svarar på publikens frågor.

Santavirta verkar sedan 2021 som biträdande professor i ekonomi vid Helsinki Graduate School of Economics och håller bland annat kurser i nationalekonomi på svenska.

Mötet hålls på Hanken 16.5.2023 kl. 17.30 i a411. Efteråt bjuder Ekonomiska Samfundet på tilltugg och förfriskningar i stora aulan.

Varmt välkommen!

Anmäl dig till info@ekonomiskasamfundet.fi eller via telefon till 0440208952