Styrelsen har ny ordförande

Efter två år av ordförandeskap har Ari Kaaro valt att stiga åt sidan och styrelsen har valt Reidar Wasenius till ny ordförande för år 2021. Patrik Lindfors fortsätter som vice ordförande. Reidar har bred erfarenhet av ordförandeskap i olika föreningar och vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med honom. 

”Det är ett nöje att bli styrelseordförande vid Ekonomiska Samfundet. Det är en speciell utmaning att ta rodret för en organisation i extraordinära tider, men det är inte första gången jag gör det. Föreningens rötter är dessutom mycket starka och styrelsens kunniga människor och verksamhetskoordinatorn jobbar flitigt så att Du som medlem får nya givande nummer av tidskriften och intressant program med hjälp av digitala lösningar. Du får alltså njuta av högklassig ekonomisk debatt även under det 127:e verksamhetsåret.

Digitala distansmöten ska i längden inte ersätta givande samvaro – fast vi nu tidsenligt satsar på nya, moderna verksamhetsformer då alla aspekter av ekonomin digitaliseras. Som en kuriositet kan vi konstatera att digitala satsningar i dagens läge är sällsynt lämpliga även i och med att 127 i binär form är 111 1111. Nästa verksamhetsår är en viktig digital milstolpe i vår anrika historia då 128 = 1000 0000. Med digitala ögon ser det ut som ett veritabelt jubileumsår.

Jag tackar för årsmötets förtroende och välkomnar alla dina uppslag, förslag och inslag då Du vill bidra till föreningens fortsatta framgång även de följande 128 åren.”

Reidar Wasenius, styrelseordförande