Februari 2017: Grävande journalistik

FEBRUARI: GRÄVANDE JOURNALISTIK OCH VAD HÄNDER SEN?

Årsmötets föredrag hölls av Minna Knus-Galán, MOT och Torbjörn Isacsson, Svenska Dagbladet. Ekonomiska Samfundets medlemmar fick en intressant inblick i journalisternas arbete kring bl.a. Panama dokumenten, Postnord och Industrivärlden. Efter de inledande presentationerna av journalisterna blev det en mycket livlig diskussion – det var rentav svårt för medlemmarna att få taltur i diskussionen.

Knus-Galán poängterade att de samhälleliga konsekvenserna i Panama fallet är alvarliga och det är den grävande journalistikens målsättning att utreda dessa. I Panaman fallet handlade det totalt om 11,5 miljoner läckta dokument. Att Knus-Galán kom att gräva i just Panama dokumenten beror på att hon är med i den internationella grävande journalist organisationen, ICIJ. Organisationen har en enorm databas som journalisterna har rätt att använda. I Panama fallet kom det fram ca 300 namn från Finland – det var bl.a. privatpersoner, affärsmän, stor investerare som var inblandade i fallet. I vår media är det Nordea och Metso som fått ta emot den största ”skadan” av grävande journalistiken.

I diskussionen frågades det av journalisterna om de är mindre fria nu än tidigare. Isacsson konstaterade att påtryckningarna är tuffare och journalisterna är mera utsatt nu jämfört med tidigare. Även den sociala median har sin andel i detta – det är lätt att få nyheten publicerad i den sociala median vilket för journalisterna betyder att de kan få ett helt gäng efter sig. Knus-Galán poängterade dock att hon alltid fortsatt ”gräva” eftersom hon anser att det är samhälleligt viktigt att händelser utreds.

På årsmötet deltog 62 personer.

Minnas presentation: