Högklassig ekonomisk debatt
sedan år 1894.

Föreningen

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894 för att befrämja en högklassig ekonomisk debatt för en bred publik. 

Tidskriften

Ekonomiska Samfundets Tidskrift erbjuder djuplodande analyser av aktuella ekonomiska frågor.

tidigare möten

Exempel på några av våra tidigare evenemang.