Högklassig ekonomisk debatt
sedan år 1894.

Tidskriften

Ekonomiska Samfundets Tidskrift erbjuder djuplodande analyser av aktuella ekonomiska frågor.

Föreningen

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894 för att befrämja en högklassig ekonomisk debatt för en bred publik.