Högklassig ekonomisk debatt
sedan år 1894.

Föreningen

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894. Föreningens ändamål har sedan dess varit att befrämja intresset för den ekonomiska vetenskapen och att arbeta för utökad tillämpning av denna vetenskap i vårt samhälle.

Tidskriften

Ekonomiska Samfundets Tidskrift är en av de få ekonomiska tidskrifter i Norden som fortfarande utkommer på svenska. Innehållet utformas så att dialogen mellan teoretiska forskningsrön och tillämpningar blir så fruktbar som möjligt.

Mötesreferat

Som en nyhet från hösten 2013 publicerar Ekonomiska Samfundet referat från sina medlemsmöten på hemsidan. Referaten ger de medlemmar som inte kunnat delta vid medlemsmötet en möjlighet att postumt ta del av innehållet.