LYSSNA PÅ PENNINGPODDENS FJÄRDE AVSNITT

Penningpodden 4: Så lärde sig våra förfäder penningekonomi

Droppmynt, dukat, florin, horngulden, kopek, mark, skilling, örtug – och fyrk. Listan över medeltida mynttyper som användes i Finland är lång.

Gäst i Penningpodden är Frida Ehrnsten, intendent för de numismatiska samlingarna på Nationalmuseum.

Utgående från sin doktorsavhandling ”Pengar för gemene man? Det medeltida myntbruket i Finland” diskuterar Frida Ehrnsten den monetarisering som ägde rum i Finland – eller rättare sagt i den östra rikshalvan av det svenska riket – under medeltiden. Hur gick det till då våra förfäder övergick från byteshandel till penningekonomi? Och vad kan vi lära oss av historien?

I podden avslöjar Frida Ehrnsten vilket som är hennes favoritmynt: abo. Abo var ett silvermynt präglat i Åbo under Erik av Pommern på 1410-talet. Vi får också veta vad som avses med ”fyrk”.

Redaktör för Penningpodden är Richard Brander.

Tidigare avsnitt i Penningpodden hittar du här: