Roger Wessman får Eino H. Laurila-medaljen

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen 2023 har tilldelats ekonomie magister Roger Wessman. Utmärkelsen ges som erkänsla för användning av nationalräkenskaperna vid analys av ekonomin och för spridande av ekonomisk kunskap.

Roger Wessman har under sin mångsida yrkeskarriär arbetat på bland annat Hanken, Evli Bank och Nordea. De senaste tio åren har han som företagare publicerat och uttalat sig aktivt i ekonomiska frågor. Han har profilerat sig som en analytisk skribent på finska i webbpublikationen MustRead och på svenska i synnerhet i Ekonomiska Samfundets Tidskrift, där han är medlem av redaktionsrådet.

Wessman är tidigare styrelsemedlem i Ekonomiska Samfundet.

Beslut om utdelning av medaljen fattas av Ekonomiska Samfundet i Finland, Statistiska Samfundet i Finland, Nationalekonomiska Föreningen, Statistikcentralen och Yrjö Jahnssons Stiftelse. Den första mottagaren av nationalinkomstmedaljen var professor Eino H. Laurila, som tilldelades medaljen 1993 för sina betydande insatser för utvecklingen av Finlands nationalräkenskaper.

Kända profiler som under årens lopp tilldelats Eino H. Laurila-medaljen är till exempel Mauno Koivisto, Lars-Erik Öller, Sixten Korkman och Johnny Åkerholm.

Läs nyheten här: https://www.stat.fi/uutinen/roger-wessman-har-tilldelats-eino-h-laurila-medaljen