Årsmöte 26.3.2024: Finlands kulturexport – kan eller behöver den vara bra business?

Medlemmarna i Ekonomiska Samfundet i Finland rf kallas till årsmöte tisdagen den 26 mars 2024 kl.18 i Futurum på Hanken i Helsingfors. Vid mötet behandlas de sedvanliga årsmötesärendena som omnämns i paragraf 9 i Samfundets stadgar.

I anslutning till årsmötet ordnas en diskussion om Finlands kulturexport, där frågan ställs om kulturexporten kan eller behöver vara bra business. Fakta och synpunkter presenteras av direktören för Finlandsinstitutet i Stockholm Wivan Nygård-Fagerudd och av Svenska teaterns chef Joachim Thibblin. Ordet leds av Ekonomiska Samfundets ordförande Reidar Wasenius. Välkommen med i en högklassig ekonomisk debatt!

Kvällen avrundas med vinbuffet med tilltugg.

Med tanke på serveringen ber vi att du anmäler dig senast 21.3 på adressen info@ekonomiskasamfundet.fi

OBS! Vi frångår systemet med kallelser per vanlig post till Samfundets möten. Om du hittills har fått information per post ber vi att du i stället uppger din e-postadress på ovanstående adress.

Styrelsen