Bli medlem

Styrelsen för Ekonomiska Samfundet i Finland välkomnar alla med intresse för ekonomisk diskussion som medlem till Samfundet och utmanar alla medlemmar att delta i debatten kring ekonomiska frågor i samhället.
 
Personer intresserade av medlemskap i Ekonomiska Samfundet i Finland ansöker skriftligen om medlemskap. Ansökan riktas till styrelsen elektroniskt.
 
För medlemskap vid Ekonomiska Samfundet i Finland uppbärs avgifter enligt följande:
  • 30 euro per år för ordinarie medlemmar
  • 15 euro per år för studeranden medlemmar
  • 300 euro som engångsavgift för ständiga medlemmar.

Medlemsansökan

Kontaktuppgifter

Ekonomiska Samfundet välkomnar initiativ och feedback från medlemmarna.
 
Adressförändringar skickas till majken.stenberg@ekonomiskasamfundet.fi
OBS! Kom ihåg att ange i meddelandet ditt fulla namn, nya adressuppgifter samt telefonnummer.
 
Sekreterare för Ekonomiska Samfundet i Finland:
Majken Stenberg
 
Hanken Svenska handelshögskolan
PB 479
00101 Helsingfors
Tel. 0443660221