Kalendarium

Mötesreferat

Som en nyhet från hösten 2013 publicerar Ekonomiska Samfundet referat från sina medlemsmöten på hemsidan. Referaten ger de medlemmar som inte kunnat delta vid medlemsmötet en möjlighet att postumt ta del av innehållet. Till den del föredragshållaren gett sitt godkännande publiceras också föreläsningsmaterialet.

Alla rättigheter till referat och föreläsningsmaterial förbehålls Ekonomiska Samfundet och föredragshållaren.

2017

April 2017: Trump och investerare

Vad betyder president Donald Trump för investerare på lång sikt? Futurum salen i Hanken var fullsatt (extra stolar till) när Nils Hast, seniorportföljförvaltare på ODIN Fonder, diskuterade valet

Läs mer »

Februari 2017: Grävande journalistik

FEBRUARI: GRÄVANDE JOURNALISTIK OCH VAD HÄNDER SEN? Årsmötets föredrag hölls av Minna Knus-Galán, MOT och Torbjörn Isacsson, Svenska Dagbladet. Ekonomiska Samfundets medlemmar fick en intressant inblick i

Läs mer »

2016

November 2016: Skuggbudgeter

Forskningsdirektör Niku Määttänen, Näringslivets forskningsinstitut ETLA, och direktör Seija Ilmakunnas, Löntagarnas forskningsinstitut PT, diskuterade sina av Ekonomiska Samfundet beställda analyser av oppositionspartiernas ekonomiska politik tillsammans med Li

Läs mer »

September 2016: Sysselsättningen

Heidi Schaumans presentation Harry Salonahos presentation Max Lindholms presentation Regeringen får vitsordet 7 på betyget för ämnet sysselsättningen På Ekonomiska Samfundets och Juridiska föreningen i Finlands gemensamma

Läs mer »

Maj 2016: Invandring

Invandringen – ett problem eller en möjlighet för näringslivet? När Christoph Vitzthum, koncernchef på Fazer svarade på frågan från företagets perspektiv kom möjligheterna och ett mycket positivt

Läs mer »

April 2016: Våra pensioner

Våra pensioner: vad betalar vi för och räcker pengarna till? Den frågan svarade Stefan Björkman, vd vid pensionsbolaget Etera, på vid Ekonomiska Samfundets mycket intressanta medlemsmöte i

Läs mer »

2015

December 2015: Oppositionens skuggbudget

DECEMBER: OPPOSITIONSPARTIERNAS EKONOMISKA RIKTLINJER Ekonomiska Samfundet ordnade ett öppet seminarium på torsdagen den 10 december 2015 kl. 17 på Hanken, där oppositionspartiernas ekonomiska riktlinjer evaluerades och diskuterades.

Läs mer »

Maj 2015: Immaterialrätt

Se hela presentationen i PowerPoint format: Klicka här Vårens sista medlemsmöte ordnades i samarbete med Juridiska Föreningen i Finland r.f. Diskussionen om Finlands ekonomiska situation fortsatte under temat ”Bättre

Läs mer »

Mars 2015: Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden, Heidi Schauman Arbetsmarknaden, Rita Asplund ”Hur löser vi problemen på Finlands arbetsmarknad” Det som vi vet är att vår arbetsmarknad är i en svår situation. Vi

Läs mer »

2014

December 2014: Skuggbudgeter

Ekonomiska Samfundet i Finland ordnade ett öppet seminarium onsdagen den 3 december 2014.kl. 17 på Hanken, under temat: ”SKUGGBUDGETEN – EN ANALYTISK GENOMGÅNG AV OPPOSITIONSPARTIERNAS EKONOMISKA POLITIK”

Läs mer »

Oktober 2014: Jubileumsmiddag – ESF 120 år

JUBILEUMSMIDDAG: ESF 120 ÅR Ekonomiska Samfundet i Finland firade sitt 120-års jubileum 27.10.2014 på Societetshuset. Under ser ni Chefdirekör för Finlands Bank Erkki Liikanens festtal. Källa: http://www.suomenpankki.fi/sv/suomen_pankki/ajankohtaista/puheet/Pages/141027_EL_puhe.aspx OBS!

Läs mer »

September 2014: Anders Chydenius

INGENS HERRE. INGENS TRÄL – RADIKALEN ANDERS CHYDENIUS, NORDENS ADAM SMITH På medlemsmötet i september presenterade docent Nils Erik Forsgård sin nyutkomna bok “Ingens herre, ingens träl

Läs mer »

April 2014: Rysslands ekonomi

RYSSLANDS EKONOMI – HUR GÅR DET EGENTLIGEN? Laura Solanko, rådgivare på Finlands Banks Forskningsinstitut för transitionsekonomier BOFIT, gav en ingående presentation om utvecklingen av Rysslands ekonomi inklusive

Läs mer »

Mars 2014: Innovationspolitik

HUR GÖRA FINLAND MER ENTREPRENÖRIELLT? Forsknings- och innovationsrådet har presenterat en nationell innovationsstrategi för åren 2011-2015 vars målsättning är att skapa långsiktiga förutsättningar för att göra finsk

Läs mer »

Februari 2014: Finanspolitiska rådet

FÖRBÄTTRAR FINANSPOLITISKA RÅD FINANSPOLITIKEN? Oberoende finanspolitiska råd av olika karaktär har inrättats i syfte att förbättra det finanspolitiska beslutsunderlaget och insynen i regeringens finanspolitik. Sverige var bland

Läs mer »

2013