September 2014: Anders Chydenius

INGENS HERRE. INGENS TRÄL – RADIKALEN ANDERS CHYDENIUS, NORDENS ADAM SMITH

På medlemsmötet i september presenterade docent Nils Erik Forsgård sin nyutkomna bok “Ingens herre, ingens träl – Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland”. Chydenius har kallats Nordens Adam Smith eftersom de båda männen verkade ungefär samtidigt och drevs framåt av samma frihetssträvan, något som också bokens titel anspelar på.

Anders Chydenius (1729-1803) från Österbotten var en banbrytande ekonomisk tänkare. Forsgård framhöll att trots att Chydenius är en bortglömd ekonomisk tänkare har hans arbete haft stor betydelse för utvecklingen i Norden.

Chydenius var förespråkare för 4 friheter, 1) näringsfrihet, 2) tryckfrihet, 3) religionsfrihet och 4) tjänstehjonens frihet. Som förespråkare för dessa friheter kan Chydenius beskrivas som en liberal och radikal tjänsteman, som bekämpade handelshinder, förespråkade avreglering och verkade för individens frihet. Han hade starka åsikter, och gillade att strida verbalt, han styrdes av principer snarare än av matematik och han stod på de svagares sida (böndernas). Han kan också beskrivas som en fredsförespråkare, och som den stora riksdagskritikern. Chydenius handlingar syntes såväl i ekonomin som i poltiken.

Forsgård framhöll Chydenius verk, Den nationella vinsten och Källan till rikets vanmakt, som centrala verk där Chydenius ekonomiska tankar finns nedskrivna. Man kan säga att Chydenius mantel på 1900 talet bars vidare av Ludvig (Lubbe) Nordström från Sverige genom flera citat från Den nationella vinsten i bl.a. Nordströms verk, Bolsjevikens Stockholm.

I både kronologisk och ideologisk mening finns det likheter mellan Chydenius och USA:s självständighetsförklaring Declaration of Independence, 4 juli 1776. Intressant är också att Chydenius lade fram sina frihetstankar några år före Adam Smith.

Som präst, riksdagsman och stridbar debattör fick Chydenius uppleva många bakslag på vägen mot ökad frihet. Det konkreta resultatet av Chydenius arbete ser vi dock först hundra år senare. Tankarna kring liberalism och frihandel är minst lika aktuella i dag med oligopol inom dagligvaruhandeln och brist på konkurrens på många områden.

 

Se vidare Nils Erik Forsgårds presentation av boken på adressen

http://www.magma.fi/post/2014/9/11/nils-erik-forsgards-bok-om-anders-chydenius-ingens-herre-ingens-tral