Medlemsmöte tisdagen den 9.4 kl 18: Framtidens energimarknad

HUR SER FRAMTIDENS ENERGIMARKNAD UT?

Bästa medlem av Ekonomiska Samfundet

Varmt välkommen till samfundets medlemsmöte om energimarknaden, som hålls i Futurum-auditoriet på Hanken tisdagen den 9.4.2019 kl 18. Hur skall marknaden i framtiden fungera då förnybara energikällor vars produktionsmängder bestäms av väder och vind har en allt mer betydande roll? Får vi allt oftare se negativa priser, dagar då det blåser bra och solen skiner? Hur skall det löna sig att investera i produktion som fyller behovet när det inte blåser? Blir lagring av elektricitet en ny affärsverksmahet?

På dessa och andra frågor svarar Jan Montell, som de 5 senaste åren jobbat på Fingrid som CFO med ansvar även för strategiprocessen och affärsutveckling. Före det verkade han 20 år som management konsult för storbolag i Europa.
Efter mötet bjuder Ekonomiska Samfundet på tilltugg och förfriskningar.

Hjärtligt välkommen med och diskutera!