Maj 2016: Invandring

Invandringen – ett problem eller en möjlighet för näringslivet?

När Christoph Vitzthum, koncernchef på Fazer svarade på frågan från företagets perspektiv kom möjligheterna och ett mycket positivt synsätt på invandringen klart och tydligt fram. I Finland har Fazer anställda som representerar 40 olika nationaliteter, och har erfarenhet av att anställa invandrare till sina kaféer och restauranger. Vitzthum framhöll att invandringen i Sverige t.ex. har medfört dynamik och innovationer i den svenska företagskulturen. Det finns en reserv för näringslivet i invandringen och den bör tillgodoses säger Vitzthum.

Enligt Vitzthum är många branscher i Finland redan nu beroende av utländsk arbetskraft. Städbranschen, busstrafiken, byggnadsverksamheten, vården och restaurangerna skulle inte klara sig utan invandrare, särskilt inte i huvudstadsregionen.

Vid anställning av invandrare behövs flexibilitet från samhällets sida men många samhällsstrukturer är alltför föråldrade för att tillmötesgå de flexibilitetskrav som ställs i dagens mångkulturella företagsvärld. Bland annat inser inte intresseorganisationerna de krav som ställs på dem och på anställningsförhållandena i en global föränderlig värld.

Vitzthum berättade för Samfundets medlemmar att då flyktingkrisen bröt ut och avancerade kontaktade Fazer myndigheterna för att få uppgifter om hur de kunde gå till väga för att hjälpa till. Situationen hos de finska myndigheterna kan beskrivas som kaotisk, några konkreta råd fanns inte tillgängliga. Det råd som Fazer fick var att donera pengar. På frågan som Fazer frågade vad myndigheterna skulle göra med pengarna – köpa mat. I Sverige är situationen betydligt lättare vilket visar på den erfarenhet som Sverige har av invandringen.

Fazer har utnämnts av Statsrådet till officiell samarbetspartner i jubileumsprogrammet Finland 100 år. Totalt kommer det att utnämnas 10 samarbetspartners. En mycket fin utnämning till företaget som grundades före Finlands självständighet.

Efter Vitzthums inledning kom diskussionen in på marknadsföring där mörkhyade personer är med i marknadsföringen av produkter. I diskussionen togs risken för ett rasistiskt bemötande upp. Speciellt sannfinländarnas inställning till anställning av invandrare kan kanalisera aggressivitet mot invandare eftersom de kan upplevas som ett hot mot den samhälleliga harmonin i Finland. Vitzthum konstaterade att Fazer är marknadsledare i Finland och att företaget inte är ett nischföretag utan använder sig av en bred marknadsföring och brett marknadsföringsmaterial där även utländsk härkomst finns med.

Samfundets medlemmar framförde sina varma hälsningar till Fazer för den insats företaget har gjort för anställning av invandrare. Vitzthum poängterade att företaget har aktieägarnas stöd i anställning av invandare men inte ett 100-prosentigt stöd av samhället.

Vitzthums mycket intressanta presentation om invandringens möjligheter i det finska näringslivet finns tillgänglig på denna sida till höger, varsågod och kolla in presentationens innehåll.

Ekonomiska Samfundets nästa medlemsmöte är den 22 september kl. 17 tillsammans med Juridiska Föreningen i Finland. Medlemsmötets temat är arbetsmarknaden och ekonomin.