Samarbetsmöte 17.5.2018 kl 18: Synpunkter på börslistningar

Välkommen till Ekonomiska Samfundets och Juridiska Föreningens gemensamma diskussionsmöte

Torsdagen den 17 maj 2018 kl. 18.00 i Auditorium Futurum, Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors.

EKONOMISKA OCH JURIDISKA SYNPUNKTER PÅ BÖRSLISTNINGAR

Antalet börslistningar har för finska förhållanden det senaste året varit rätt stort. Alexander Corporate Finance har varit med om att arrangera många av dem. En av deras medarbetare redogör för dessa, vad som varit orsaken till dem och hur de lyckats. Jur.dr. Klaus Ilmonen, advokat och partner vid Advokatbyrå Hannnes Snellman kommenterar den rättsliga regleringen närmare.

Förfriskningar och fri samvaro efter mötet enligt Ekonomiska Samfundets tradition.

Välkommen!