Maj 2015: Immaterialrätt

Se hela presentationen i PowerPoint format: Klicka här

Vårens sista medlemsmöte ordnades i samarbete med Juridiska Föreningen i Finland r.f. Diskussionen om Finlands ekonomiska situation fortsatte under temat ”Bättre immaterialrätt ger ökad tillväxt”. Nari Lee, professor i immaterialrätt vid Svenska handelshögskolan, presenterade de senaste rönen på området. I hennes presentation tog hon upp den teoretiska bakgrunden till immaterialrätten, förhållandet mellan reglering och innovation och presenterade råd hur Finland bör utforma sin innovationspolitik på immaterialrättens område. Hon höll sin presentationen  på engelska.

Professor Lee framhöll bl.a. att forsknings- och utvecklingsintensiva företag står i allt högre grad för tillväxt och arbetsplatser i OECD-länderna. Enligt den globala innovationsindexmätningen placerar sig Finland på en fjärde plats av världens tio mest innovativa länder.

 

Indexmätningen bygger på 21 faktorer. Professor Lee framhåll följande markerade faktorer på bilden nedan som styrkeområden för att ytterligare förbättra innovationsklimatet och härigenom även tillväxten i Finland. Hon poängterade även det finländska skolsystemets och universitetens insatser för innovationer i Finland.

 

Ytterligare en förutsättning för att tillväxten ska ta fart igen är att miljön för innovationer görs så fördelaktig som möjligt också i Finland. Det kan ske t.ex. så att behandlingen av patentansökningar görs smidigare och patentprocesserna handläggs effektivt. Inrättandet av en specialdomstol, marknadsdomstolen, är ett steg i rätt riktning. I Finland är det Nokia/Microsoft som år efter år toppar listan på patentansökningar.

 

 

Hon tog även fasta på de av forsknings- och innovationsrådet godkända forsknings- och innovationspolitiska riktlinjer för 2015-2020, vars syfte är att förbättra Finlands konkurrenskraft, välfärd och miljöns tillstånd genom att stärka kvaliteten på forsknings- och innovationsverksamheten och dess genomslagskraft, speciellt framhåller att: Success in the global market is increasingly based on intangible factors. Value creation based on intangibility requires a new way of thinking and new skills. Intangible capital extends the previous scope of the policy beyond R&I.

Lees presentation kan i sin helhet ses och laddas ner från filen på sidan.

I det gemensamma mötet deltog 40 personer.