Aktualitetsseminarium den 5.11 kl 14: Så in i Norden!

Aktualitetsseminarium på Hanken den 5 november

Så in i Norden! Fem framgångsperspektiv

Handelsgillet i Helsingfors r.f., Ekonomiska Samfundet i Finland r.f. och Svenska handelshögskolan arrangerar sitt årliga ekonomiska seminarium måndagen den 5 november i Hankens festsal, Arkadiagatan 22 i Helsingfors. Seminariet fokuserar på nordiskt samarbete inom ekonomi, miljö, forskning och energi.

Program:

14.00 Hankens välkomsthälsning: Rektor Karen Spens.
14.05 Välkomstord å arrangörernas vägnar: Minister Jan-Erik Enestam, ordförande för seminariekommittén.
14.15 Seminariet öppnas: Riksdagsledamot, PD Erkki Tuomioja.
14.35 Norden som förbundsstat: Inledande föredrag av FK Gunnar Wetterberg.
Paneldiskussionen inleds, 20 minuter per panelblock.
15.15 Block 1: Norden som hemmamarknadGunnar Wetterberg, generalsekreterare Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådet och verkställande direktör Risto E. J. Penttilä, Nordic West Office.
15.40 Paus för kaffe och nätverkande
16.35 Block 2: Miljö – Tidigare miljökommissionären, tidigare miljö- och samarbetsministern Connie Hedegaard och samhällsdebattören, tidigare medlemmen av Europaparlamentet Anders Wijkman.
17.00 Block 3: ForskningGunnar Wetterberg, professor emerita Gunnel Gustafsson och professor emeritus Gustav Björkstrand.
17.25 Block 4: Energi – Verkställande direktör Elina Kivioja, Vattenfall AB och Simon Ollus, direktör för elhandel och produktionsstyrning, Fortum Abp.
17.50 Slutord: Jan-Erik Enestam
18.00–20.00 Buffé

Moderatorer: Jens Berg och Maria Wetterstrand

Deltagaravgift och anmälan:

Deltagaravgiften är 95 euro. Anmälningar från och med den 7 oktober via Gillets webbplats www.handelsgillet.fi/aktuellt eller via seminariets webbplats www.toppsemi.com. Efter anmälan betala deltagar-avgiften senast fredagen den 26 oktober till: Nordea FI35 2401 1800 0601 12 eller Aktia FI09 4055 1020 1828 57. Skriv deltagarens namn i meddelandefältet. Anmälan är bindande – vid förhinder meddela Handelsgillets kansli: info@handelsgillet.fi eller tfn 09 66 97 98. I priset ingår kaffe och buffé.

Öppna pdf-inbjudan här: Inbjudan