Mars 2013: Finländska industrins framtid

Pekka Lundmark VD och koncernchef, Konecranes Abp

Finländska industrins framtidsmöjligheter ur ett asiatiskt perspektiv

På Samfundets medlemsmöte den 22 oktober 2013 gav verkställande direktör Pekka Lundmark sin syn på den finländska industrins och de finländska företagens framtida möjligheter på tillväxtmarknaderna. Lundmark framhöll särskilt den asiatiska marknaden som framtidens marknad för de finländska företagen. Tillväxtmarknadernas potential påverkar för sin del starkt företagens beslutsstrategier. Viktiga komponenter i beslutsstrategin för dessa marknader är kvalitet och säkerhet, som skall ha samma höga kvalitet som i västvärlden, men som bör vara 20-30% förmånligare.

Lundmark nämnde också Mexico och Indonesien som potentiella tillväxtmarknader. På dessa marknader kommer högteknologin att snabbt utvecklas vilket innebär att de resultatgivande produktionskanalerna bör byggas redan i ett tidigt skede.

Lundmark nämnde a) teknologiska förändringar, b) energi- och miljöförändringar, c) demografiska förändringar samt d) människor och förändringar i samhället som megatrender som skapar affärsmöjligheter. På de asiatiska marknaderna har befolkningens förändrade attityd till de begränsade resurserna bl.a. lett till dramatiska strukturella förändringar.

Dessa megatrender innebär långtgående förändringar som även inverkar på industrins möjligheter och framgångar. Lundmark nämnde industriellt internet som den nästa stora industrirevulotionen.