Årsmöte 13.2.2018 kl 18: Befolkningens åldrande

Ekonomiska Samfundets medlemmar kallas till årsmöte tisdagen den 13 februari 2018 kl. 18.00 på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors. Årsmötet inleds med stadgeenliga ärenden. Efter årsmötet ca kl. 18.45 diskuteras temat

BEFOLKNINGENS ÅLDRANDE – ETT HOT MOT VÄLFÄRDEN?

med professor Tommy Bengtsson från den Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet som årsmötestalare.

Tommy Bengtsson har sedan 1980-talet forskat i frågor gällande interaktionen mellan demografi och ekonomi. År 2006 grundade han ett center för ekonomisk demografi vid Lunds universitet, vilket han även styrde till 2014. Hans forskning har haft stor betydelse för vår förståelse för hur demografiska trender påverkar välfärdsstaten.

Förfriskningar och fri samvaro enligt Ekonomiska Samfundets tradition efter mötet.

Välkommen!