Årsmöte den 26.2 kl 17: Arbetsmarknaden

Ekonomiska Samfundets medlemmar kallas till årsmöte tisdagen den 26 februari 2019 kl. 17.00 på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors. Årsmötet inleds med stadgeenliga ärenden. Efter årsmötet ca kl. 17.45 diskuteras temat

VILKA FÖRÄNDRINGAR BEHÖVER VI PÅ ARBETSMARKNADEN?
med chefsekonomerna Penna Urrila (EK) och Ralf Sund (STTK).

Företagen klagar över en brist på arbetskraft samtidigt som arbetslöshetsgraden ligger mellan 7 och 8 procent. Sysselsättningsgraden har stigit, men är lägre än i de övriga nordiska länderna. Facket och regeringen har varit på kollisionskurs senast om de planerade förändringarna i uppsägningsrätten. Vad behöver vi göra för att få arbetsmarknaden att fungera bättre?
Förfriskningar och fri samvaro enligt Ekonomiska Samfundets tradition efter mötet.

Välkommen!