Lyssna på Penningpoddens andra avsnitt

Ekonomiska prognoser är tema för det nya avsnittet av Penningpodden, Ekonomiska Samfundets bidrag till högklassig ekonomisk debatt i Finland. Hur gör man en ekonomisk prognos, vad beror skillnaderna på i olika organisationers analyser om den ekonomiska utvecklingen, och hur hanterar man osäkerhet? Bland annat de frågorna ställs i podden.

Prognosmakare är vana vid att hantera osäkerhet och risker, men våren 2020 var det ovanligt svårt. ”Vi började göra scenarier för den ekonomiska utvecklingen beroende på olika antaganden om hur snabbt pandemin skulle fås under kontroll”, berättar pol.dr Annika Lindblad från Finlands Banks prognosbyrå.

Roger Wessman, fristående ekonom och analytiker, tycker att presentation av olika scenarier är en vettig metod då osäkerheten är stor. 

Enligt Wessman har man traditionellt i kommunikationen fäst alltför lite vikt vid osäkerheten, men det skett en förändring under senare år. ”Till exempel Finansministeriet publicerar uppgifter om hur väl ministeriets tidigare prognoser har fallit ut”, säger Wessman.

Trots pandemin blev 2020 inte något katastrofår för vår ekonomi. ”Den finska ekonomin överraskade positivt under fjolåret. Vårt minus i tillväxten var ett av de minsta i euroområdet, säger Lindblad.

Vad svarar Lindblad om grannen i hissen frågar hur det går i ekonomin enligt de nyaste prognoserna? ”Jag skulle beskriva det ekonomiska läget på ett allmänt plan utan att citera några siffror. Jag skulle säga något om konjunkturläget och kanske berätta om sysselsättningen, för det brukar intressera människor. Men det beror på grannen”, tillägger hon.

Roger Wessman håller med. Siffrorna är inte det viktiga, i synnerhet inte de som kommer efter decimaltecknet. ”Det viktiga är riktningen. Om tillväxten är högre än den brukar vara i genomsnitt innebär det att sysselsättningen förbättras. Företagare, speciellt om de verkar i en konjunkturkänslig bransch, kan räkna med att deras försäljning går bättre”, säger han.

Redaktör för Penningpodden är Richard Brander, som är styrelsemedlem i Ekonomiska samfundet och till vardags senior kommunikatör på Finlands Bank. ”Det kan vara svårt att förstå hur myndigheter och prognosinstitut gör sina bedömningar om den ekonomiska utvecklingen. Genom Penningpodden vill Ekonomiska samfundet bidra till högklassig ekonomisk debatt på svenska i Finland, och samtidigt slå ett slag för finansiell folkbildning”, säger han.

Enligt Brander kan Penningpodden ses som ett modernt komplement till anrika Ekonomiska Samfundets Tidskrift. ”Vi har inom Samfundet de facto bidragit till högklassig ekonomisk debatt i Finland ända sedan år 1894.”

Ge oss gärna feedback om Penningpodden till exempel på Facebook och berätta om du har önskemål beträffande teman för kommande avsnitt.

Du kan lyssna på podden direkt nedan, via SoundCloud. Podden finns också på Spotify för de som använder det, eller i Apples ”Podcaster”. Trevliga lyssningar!