Årsmöte 28.3.2023 med seminariet: Den stora energiomställningen

DEN STORA ENERGIOMSTÄLLNINGEN: hotbilder och möjligheter för Finland

Välkommen till Ekonomiska Samfundets årsmöte och seminarium om ”Den stora energiomställningen: hotbilder och möjligheter för Finland”. Joakim Holmström från statens Klimatfond kommer att berätta om hur den finska staten uppmuntrar investeringar för nya energilösningar. Berndt Schalin från Flexens kommer att redogöra för vätgasekonomin och de stora planerade investeringarna inom sektorn. Timo Okkonen från Kind Atom kommer att gå in på kärnkraftens nya möjligheter.

Årsmötet samt seminariet kommer att äga rum med start, kl. 18 på samma plats, och vi välkomnar alla medlemmar att delta.

Efter presentationerna kommer det att finnas tid för diskussion och förfriskningar.

Datum: 28.3.

Tid: kl. 18

Plats: Luckan i utrymmet Torget på Georgsgatan 27

Anmäl dig till verksamhetskoordinator Tyko Hertzberg via e-post: info@ekonomiskasamfundet.fi eller via 0440208952