Medlemsmöte 16.1.2024: Kina ur geopolitisk och ekonomisk synvinkel

Ekonomiska Samfundet ordnar ett diskussionsmöte tisdagen den 16.1.2024 kl. 18.00 under rubriken “Kina ur geopolitisk och ekonomisk synvinkel” (senarelagt från november 2023).

Forskningsprofessor Mikael Mattlin från Forskningscentret för global ordning och Kina, Utrikespolitiska Institutet, håller ett anförande över rubrikens ämne.

Mattlins tal kommenteras av ekon.mag. Björn Sundell.

Platsen är Aalto EE Helsinki (f.d. Kauppakorkeakoulu), Runebergsgatan 14–16, Osipow-salen. (notera: ytterdörren stängs kl. 18). Efter mötet bjuder Samfundet på tilltugg och förfriskningar. Anmäl dig och eventuell avec till info@ekonomiskasamfundet.fi senast 11.1. Välkommen!

Obs! Vi övergår 2024 till kommunikation till medlemmarna per e-post. Vänligen meddela eller bekräfta din e-postadress.