MEDLEMSMÖTE 5.9.2023: Går regeringens anpassningsåtgärder i rätt riktning

Ekonomiska Samfundet ordnar ett diskussionsmöte tisdagen den 5.9.2023 kl 18.00 på Hanken i Auditoriet under rubriken “ Går regeringens anpassningsåtgärder i rätt riktning?”. Professor Niku Määttänen från Helsingfors universitet inleder kvällen med en beskrivning och bedömning av de ekonomiska åtgärdsförslagen, varefter verkställande direktör Aki Kangasharju från ETLA och direktör Mika Maliranta från Labore kommenterar förslagen. Såsom moderator fungerar redaktör Sylvia Bjon

Efter möte bjuder Samfundet på tilltugg och förfriskningar. Välkommen med! Avec ingår i inbjudan.

Anmäl dig och din avec till info@ekonomiskasamfundet.fi eller via telefon till 0440208952