Medlemsmöte på Myntmuseum 12.12.2023: Digital euro och betalningar

Vad innebär planerna på en digital euro och hur kommer framtidens betalningar att se ut? Medlemmarna i Ekonomiska Samfundet inbjudes till en programkväll på Finlands Banks myntmuseum, Snellmansgatan 2, Helsingfors, tisdagen den 12 december klockan 18.00.

Kvällens värd, avdelningschef Päivi Heikkinen från Betalningssystemsavdelningen på Finlands Bank, inleder med ett föredrag under rubriken ”Den digitala euron och framtidens betalningar”. Heikkinens tal kommenteras av ekonomen och redaktören Roger Wessman från MustRead & Ekonomiska Samfundets Tidskrift. Efter anförandena finns tid för frågor och diskussion.

Kvällen avslutas med en lätt servering.

För deltagande krävs förhandsanmälan. Observera att deltagarantalet är begränsat. Vänligen anmäl dig senast den 7 december per e-post på adressen info@ekonomiskasamfundet.fi. Uppge också eventuella specialdieter. Välkommen!