Orealistiska antaganden i skuggbudgetarna

Samlingspartiets och Kristdemokraternas skuggbudgetar för år 2022 innehåller orealistiska antaganden om sysselsättningseffekter och dynamiska effekter som skulle minska budgetunderskottet. Sannfinländarnas skuggbudget skiljer sig minst från regeringens budget och de största nedskärningarna skulle rikta sig mot utgifter relaterade till invandring. Oberoende av åtgärderna i statsbudgeten har sysselsättningsläget förättrats oväntat raskt. Ilkka Kiema vid Labore och Markku Lehmus vid Etla granskar de ekonomiska effekterna av oppositionspartiernas skuggbudgetar. Då Ekonomiska samfundets möte om skuggbudgetarna 25.1 ställdes in på grund av coronarestriktioner finns analyserna av skuggbudgetarna som nätartiklar.

Markku Lehmus analys publiceras fredagen den 4.2

Ilkka Kiemas analys publiceras tisdgen den 8.2