VI REKRYTERAR NY VERKSAMHETSKOORDINATOR

Verksamhetskoordinator för Ekonomiska Samfundet


Vill du vara med och utveckla den ekonomiska debatten i Finland? 

Ekonomiska Samfundet söker en deltidsanställd verksamhetskoordinator som ska sköta praktiska uppgifter i anslutning till föreningens möten och Ekonomiska samfundets tidskrift samt självständigt utveckla föreningens kommunikation och annan verksamhet.


Vi söker dig som är intresserad av ekonomi och samhällsfrågor på bred skala. Du uttrycker dig väl, speciellt i skrift, och du är en smidig användare av olika kommunikationsmedel (bl.a. webb, Twitter, Facebook). Medlemsmöten och vissa andra evenemang kräver närvaro, men största delen av arbetet kan skötas fritt och flexibelt. 


Anställningen är på deltid och både omfattningen (20-40 %) och lönen är förhandlingsbara. Anställningen kan eventuellt i ett senare skede bli mera omfattande, ifall koordinatorn lyckas med att utveckla verksamheten på ett sätt som gör det befogat.


Ekonomiska Samfundet i Finland grundades år 1894 för att befrämja en högklassig ekonomisk debatt för en bred publik. Vi ordnar årligen flera evenemang om aktuella ekonomiska teman samt publicerar Ekonomiska samfundets tidskrift. Riktlinjerna för Samfundets aktiviteter ställs av styrelsen, men verksamhetskoordinatorn måste kunna planera, prioritera och agera självständigt. Vi förutsätter en faktabaserad och analytisk inställning till ekonomiska frågor.
Intresserad? Skicka din ansökning senast 25.10 till styrelsens ordförande Reidar Wasenius (reidar.wasenius@gmail.com). Kontakta oss gärna per mejl om du har frågor, eller be oss ringa upp för att diskutera närmare.