The Happy Worker 7.6

Kära medlem, välkommen på The Happy Worker 7.6!

Ekonomiska Samfundet bjuder sina medlemmar på dokumentären The Happy Worker. Filmen är regisserad av John Webster. Såhär beskriver svenska YLE, dokumentären:

”The Happy Worker – John Websters studie i hur det moderna arbetslivet hotar ta livet av livslusten är elegant, rolig och knivskarp”.

John Webster kommer personligen att delta på visningen och svarar gärna på de frågor som uppstår bland publiken.

Avec välkommen. Dock bör det noteras att vi har begränsat med platser.

Tid: Tisdagen den 7 juni kl.18.30-20.30

Plats: Kinopalatsi, Kajsaniemigatan 2 Helsingfors, Sal: 6.

Anmäl dig och din möjliga avec senast måndagen den 6 juni till:

info@ekonomiskasamfundet.fi