Blogg

Björn Sundell kallad till hedersledamot

Ekonomiska Samfundets årsmöte har den 23.2.2021 kallat Björn Sundell till hedersledamot.  Björn Sundell är fri publicist och omvärldsanalytiker med en lång karriär som ekonomijournalist och informationschef. Under

Läs mer »

Kallelse till årsmöte

Ekonomiska Samfundets medlemmar kallas till årsmöte tisdagen den 23 februari 2021 kl. 18.00. Mötet ordnas i Epicenter, Mikaelsgatan 9.  Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt en stadgeförändring. Stadgeförändringen gäller

Läs mer »

Festreportage – Finlands Bank 17.9

Livlig debatt på samfundets 125-årsevenemang En historisk inramning, högaktuella ekonomiska frågor, livliga diskussioner och på andra sidan gatan, i Ständerhuset, regeringens budgetförhandlingar. När Ekonomiska samfundet firade 125

Läs mer »